Flygdrömmar


Denna industriman  var också en genialisk  och mångsidig uppfinnare. Han  konstruerade ångmaskiner, flygplan,båtpropeller, fotogenkök - och gjorde ritningar till diverse andra maskiner som han dock aldrig byggde.
När han hade fått fart på affärerna, fick han äntligen tid med det som han var mest intresserad av - uppfinningarna. 
Det var som Sveriges förste flygplanskonstruktör som Nyberg blev kändis och fick namnet "Flyg-Nyberg".
Hans stora dröm var att tillverka ett flygplan - eller en flygmaskin som det hette då i början av seklet - som drevs med ånga.Hans mest kända flygplanskonstruktion, ång- och propelldriven  flygmaskin, hette Flugan .Utanför sitt hem på Lidingö hade han byggd en starbana av trä, där han testade planet om somrarna.
Vintertid kunde man se honom testa planet på en upplogad isbana utanför sitt hem.

Hur omvärlden betraktade hans flygförsök kan ses på skämtteckningen här:
Nyberg med Flugan Texten till skämtteckningen lyder:


"Det ända, som det alltjämt ser motigt ut för är flygmaskinsfabrikör Nyberg i Sundbyberg.
Han har fortfarande Flugan (sin sk flygmaskins Flugan nämligen) och den vill hvarken gå eller flyga, trots alla uppmaningar.

Men annars är "Daily Mails" meddelande riktigt."


Nyberg har hedrats med ett frimärke 1984.
    Så här såg Flugan ut i verkligheten.    


Nyberg lyckades dock aldrig komma upp i luften med sitt flygplan.

Här på Sundbybergs museum finns det mesta av hans uppfinningar att beskådas: svarvar, flygplansmotorn, lödlampor.
Samt i Arkivet finns det tre volymer av tidningsurklipp och  textmaterial att läsa. (Där finns också hans bok "Några minnesanteckningar")

Källor: material från Sundbybergs Museums arkiv

Tillbaka - 3/4                    

Till menysidan

© Sundbybergs Museum 1998.