Allmänt om Duvbo kyrka...

 

Bakom uppkomsten av samhället Duvbo (eller Dufvebol som det hette då ) ligger bolaget Hem på Landet
och  Carl Alm.
Bolaget förvärvade Dufvebol 1899 och började sälja tomter till folk med någorlunda stadgad ekonomi.
Småhusbygget drog i gång och bara inom några år var området helt utbyggt.
Några exempel:
-Vid slutet av1899 var 62 tomter sålda och 12 villor färdiga.
-1903 var 230 tomter sålda och 140 villor byggda.


1900 byggdes ett badhus och tvättstuga vid Lötsjön.
1901 -1902 var skolhuset färdig.(Innan dess fick skolbarnen i Duvbo gå den långa vägen till ålderdomshemmet vid Spånga kyrka där ett av husen tjänstgjorde som skolhus.)
1903 blev Duvbo ett municipalsamhälle.
Carl Alm var också upphovsmannen bakom en kyrklig sammanslutning som heter
"Sällskapet för främjande av kyrklig själavård". (Den kom till för att Alm var missnöjd med kyrkans insatser vad det gällde de växande förorternas tillgång till gudstjänster och kyrklig verksamhet. Sammanslutningens ändamål var att med frivilliga medel inom Stockholms församlingar skapa gudstjänstlokaöer och anställa extra predikanter.)
I Duvbo grundade Alm en egen församlingskrets som ingick i Sällskapet för främjande av kyrklig själavård. Den kom till stånd sommaren 1900 och hade vid starten 18 medlemmar.
Som predikant och folkskolelärare till Duvbo anställdes Carl Olof Malmberg.

Både Malmberg och Alm var ivriga att få igång ett kyrkobygge för hittils hade gudtjänsterna hållits utomhus och senare i skolans största sal.

Så Hem på Landet donerade tomten samt 8000 kr till byggnadskassan och Malmberg ritade de första skisserana till kyrkan.
Arkitekten David Jansson gjorde de slutliga ritningarna efter Malmbergs skisser   (...i gotisk stil på grund af granit med ett 23,5 meter högt torn, en längd af 22 meter och en bredd af 11 meter...).   Resten av bygget finansierades med lån, insamlade pengar samt tex konsertinkomster i Jacobs och Östermalms kyrkor, AB Separatören hade sänkt en tusenlapp.

Även om offerviljan var stor och konserter inbringade sin del så innebar det att det inte fanns mycket pengar att använda- Enligt i kyrkan uppläst meddelande  .... "hafva kostnaderna uppgått till 30 000 kr, hvaraf ungefär en tredjedel ännu är skuld ".Detta måste anses som synnerligen billigt pris, då kyrkan rymmer mellan 400 och 500 sittplatser samt är byggd af tegel... ".
 
Alm, byggmästaren Karl Forsberg och läraren Carl Malmberg tiggde själv pengar och skaffade fram byggmaterial till lägsta möjliga pris. I tidningen  "Duvans jubileumsnummer 1964"  berättar dåvarande droskägare Emanuel Sandelin (förste kyrkvaktmästarens son) lite om orsaken till att kyrka blev så billig att bygga:

"Sundbybergs Tegelbruk vid Bällstaån sålde tegel för 30 kr per tusen; för transport av materialköptes en häst från Spårvägen för 300 kr. Ekmans brädgårdar i Sundbyberg svarade för predikstol, bänkar och andra trävaror, Böhlmarks lampfabrik svarade för all belysning."  
Sandell mindes vidare  "att målarna var klara med sitt jobb kl 2 på natten till invigningsdagen,som kom med en kyla på -20 och mycket snö".

På grund av den magra budgeten fick man också avstå ifrån vissa detaljer tex det fanns inte pengar att bygga innerfönster ,vilket gjorde kyrkan kall och svår att värma.

1903  på hösten grundlades kyrkan. Då murades i grundmuren ett skrin med mynt, tidningar och en bok.

1904 året därpå den 27 november första söndagen i advent invigdes kyrkan .Invigningen inrättades av ärkebiskopen Johan August Ekman och bland gästerna fanns bl a prins Carl och prinsessan Ingeborg.

Kyrkan byggdes i en brant sluttning.Villorna och skolhuset ligger så nära omkring kyrkan att man från flesta håll kommer ganska nära kyrkan innan den syns.
I nordvästra hörnet reser sig tornet, vars bottenvåning fungerar som vapenhus och där huvudingången finns. På motsatt sida om själva kyrkan ligger en byggnad.Det inrymmer församlingssalen samt några rum som från början var vaktmästarbostad.
1935 övertog Spånga församling Duvbo kyrkan av Sällskapet för främjandet av kyrklig själavård.
1949 inkorporerades Duvbo till Sundbybergs stad.

Att ordna den kraftigt sluttande tomten omkring kyrkan var ett arbetskrävande projekt som man påbörjade först under 1940-talets krigsår.
Då byggdes terassmurar och kyrkparken. Arbetet utfördes efter arkitekten Nils Sterners förslag och avslutades på våren 1943.

Bergstomten var givetvis olämplig som kyrkogård så Duvbo fick en egen begravningsplats i dalen mellan samhället och Hallonbergen.
Begravningslatsen har efter församlingsreglering 1949 förenats med Sunbybergs kyrkogård som låg längre bort i samma dal.

1955 restaurerades kyrkan och återinvigdes den 11 december 1955 av biskop Manfred Björkquist.
Ledare för arbetet var arkitekten Einar Lundberg.
Kyrkan behövde repareras och man ville ha en ljusare färgskala i interiören.Ny större orgel behövdes och därmed en större läktare.Målningarna i koret ersattes.Taket och alla andra snickerier målades om i vitt och grått. Ett nytt kapprum byggdes till församlingsalen.
1969 inreddes en brudkammare.
1983 lät kyrkorådet bygga en rullstolsramp vid kyrkans port.


© Sundbybergs Museum 1998

Tillbaka till Duvbo kyrka